Những điều cần biết về sổ đỏ và sổ hồng

Từ năm 1993 – 2009, nước ta sử dụng 2 mẫu sổ là sổ đỏ dùng cho đất và sổ hồng dùng cho nhà và tài sản gắn liền, đến năm 2009 mới có giấy chứng nhận thống nhất cho cả đất đai và tài sản gắn liền có màu hồng cánh sen.

Năm 2009 mới có giấy chứng nhận thống nhất cho cả đất đai và tài sản gắn liền có màu cánh sen.

GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay, theo Luật Đất đai 1993 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (QSDĐ) giao cho Tổng cục Địa chính cấp – Tổng cục Địa chính thiết kế giấy chứng nhận QSDD có màu đỏ như màu cờ.

– Năm 1994, Nghị định 60/NĐ-CP , Giấy chứng nhận cho nhà ở và đất ở tại đô thị lại giao cho Bộ Xây dựng cấp. Khi đó, Bộ Xây dựng thiết kế Giấy chứng nhận này màu hồng.
– Đến năm 2003 Luật Đất đai quy định Giấy chứng nhận thống nhất cho cả QSDĐ và các tài sản gắn liền với đất giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường cấp – Bộ tài nguyên Môi trường tiếp tục thiết kế giấy chứng nhận này màu đỏ.

– Năm 2005, Luật Nhà ở lại quy định Giấy chứng nhận cho nhà ở và đất ở giao cho Bộ Xây dựng cấp và Bộ Xây dựng lại thiết kế mẫu giấy màu hồng.
Bốn năm sau đó,Tức năm 2009 Quốc hội quyết định thống nhất một loại giấy chứng nhận cho cả đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên cơ sở ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến xây dựng cơ bản, giao cho Bộ tài nguyên Môi trường thiết kế và ban hành. Theo đó, Bộ Tài nguyên Môi trường đã thiết kế và ban hành Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất có màu hồng cánh sen.

– Như vậy, từ năm 1993 – 2009, nước ta đã sử dụng 2 mẫu giấy màu đỏ và 2 mẫu giấy màu hồng, tới năm 2009 mới có giấy chứng nhận thống nhất cho cả đất đai và tài sản gắn liền có màu cánh sen.

Trên thực tế, các chuyên gia nước ngoài, tổ chức quốc tế và giới văn học trong nước vẫn thường gọi chung là sổ đỏ(tiếng Anh là Red book).

Những điều cần biết về sổ đỏ và sổ hồng
5 (1) vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *